Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Ornitin ciklus, Porfirin-anyagcsere

 • 2012.11.14.
 • Előadó: dr. Vér Ágota

transz dezamináció, glutamát-dehidrogenáz → NH4+ szabadul föl. különböző folyamatok során:

 • vékonybél baktériumokból
 • L- és D aminosav oxidázok által katalizáltan (→ H2O2 → kataláz → ammónia )
 • direkt dezaminálás: dehidratázok (Ser, Cys, His, Tyr)
 • Asn-ból
 • glutaminból: glutamináz

ammónia

 • normál koncentráció: 30-60μmol/l
 • toxikus (100μmol/l cc-nál magasabb: hyperammonaemia) → neurotoxicitás
 • miért toxikus?
  • átjut a vér-agy gáton → glut-deh. reakció → αKG ↓ → citrátkör kapacitása ↓
  • bejut az astrocyták mitokondriumába és ott szabadgyökök termelését indukálja → károsítja a mitokondriumot.
  • a sok ammónia miatt a glutamináz nem tud működni, glutamát keletkezik αKG-ból, ezért fogy az αKG, ami citrátköri intermedier, ezért a citrátkör kapacitása ↓

eliminálása

 • glutamináz
 • glutamát-dehidrogenáz (→ glutamát szintézis irányába)
 • glutamin-szintetáz
 • urea szintézis (86%) → ornitin ciklus (csak a májban van!) NH3 → urea → a vesén keresztül kijut a külvilágba
 • glutamin → aszparagin
 • vese: aminosav, ammónia kiválasztás (+sav-bázis egyensúly)
 • egyéb N tartalmú vegyületek: kreatinin, húgysav, aminosavak, karnitin (a vizelettel ürülnek)

glutamát → glutamin (glutamin szitetáz katalizálja, ATP→ADP+Pi)

glutamin
 • a szérumban nagy cc-ban (0,5-0,8 mM)
 • a glutamin és az alanin szállítja a N-t
 • izomban hozománya az izomműködésnek

Ureaszintézis (ornitinciklus)

urea

 • N elimináció
 • ornitin reszintézis
 • urea szintézis: szabad NH4+ beépülésével
 • ammónia eredete: hepatikus, extrahepatikus

máj

 • periportális hepatociták: urea szintézis (első lépések a mitokondriumban)
 1. lépés: karbamil-P szintézis
  • 3 lépéses reakciót katalizál
  • 2ATP → irreverzibilis

az ureaszintézis szabályozása

szubsztrát szinten

 • ammónia
 • aszparaginsav
 • HCO3-
 • ha ↑ akkor azért, mert a ciklus aktivitása↑ (magas proteinbevitel → enzim expresszió ↑)
 • nincs direkt feedback
 • éhezés: endogén fehérje felhasználás → aminosav↑ → enzim expresszió↑
 • sebességmeghatározó: karbamil-P-szintetáz I (mitokondriumban, ureaszintézis, ammónia a donor)
  • KPSZ II: izoenzim (citoplazma, glutamin a donor, pirimidinszintézis)
  • szabályozza: NAG = N-acetil-glutamát (glutamátból keletkezik a mitokondriumban, szabályozott reakció) - allosztérikusan akt. a KPSZ I-t
 • a KPSZ I működéséhez ammónia kell, a NAGS a glutaminázt is +-an szabályozza.

az ureaszintézis energiamérlege

NH4+ + HCO3- + 3 ATP + „ H2O + Asp → urea + 2 ADP + 2 Pi + AMP + PPi + fumarát

az energiamérleget javítja, hogy a fumarát a citrátkörbe lép → glutamát dehidrogenáz

ureaciklus + citrátciklus kapcsolata!


QR Code
QR Code Ornitin ciklus, Porfirin-anyagcsere (generated for current page)