Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


ADP, ATP, fruktóz-1,6-biszfoszfát és alanin hatása L és M típusú piruvát-kináz izoenzimekre. A mérés módszere.

Piruvát-kináz

 • A glikolízis és a glukoneogenezis reakciói között a részfolyamatok többsége reverzibilis, irányuk és sebességük a mindenkori szubsztrátok és termékek koncentrációjától függ.
 • A glikolízisben és a glukoneogenezisben három olyan irreverzibilis reakció van, ami meghatározza az átalakulás irányát, s ezen reakciók enzimei különböznek a glikolízis és glukoneogenezis között.
 • Az egyik ilyen irreverzibilis reakció a glikolízisben a PEP → piruvát átalakulás, ami egyben szubsztrátszintű foszforiláció is, ADP foszforilálódik ATP-vé. Ezt a reakciót a piruvát-kináz katalizálja.
 • A reakcióhoz Mg2+ szükséges:

PEP + Mg2+ + ADP → piruvát + Mg2+ + ATP

 • A piruvát-kináz L, M és R típusú izoenzimeit ismerjük. Az L- a májban, az M- az izomban, az R-izoforma pedig a vörösvértestben található meg.
 • A piruvát-kináz működése allosztérikus szabályozás alatt áll:
  • az ATP, az L-alanin gátolja
  • a fruktóz-1,6-biszfoszfát pedig serkenti. (feed forward)
 • kovalens szabályozás:
  • glukagon → foszforilál (aktiválja a cAMP függő protein-kinázt) → gátol
  • inzulin → foszfoprotein-foszfatázt aktivál = defoszforilál → aktivál

Mérés

 • Az enzim által katalizált reakcióban keletkezett piruvát a LDH által tovább alakítható laktáttá. Eközben NADH oxidálódik NAD-dá.
 • A NADH 340 nm-en abszorpciós maximumot ad, így ezen a hullámhosszon fotometrálva az extinkció csökkenése a NADH csökkenését mutatja, ami közvetett módon a piruvát keletkezését jelzi.
 • A megfelelő módon csatlakoztatott rekorder az extinkció változását grafikusan megjeleníti.

Kivitelezés

Az ATP és a FDP szabályozó hatásának vizsgálata

 • vakminta: médium + PEP + NADH
 • behelyezzük a fotométerbe, és beindítjuk a rekordert
 • LDH
 • PK-L
 • 2 perc felvétellel felvesszük az alapvonalat
 • ADP → 2 percig mérünk változást (a reakció gyorsul)
 • ATP → 2 percig mérünk változást (a reakció lassul)
 • FDP → 2 percig mérünk változást (a reakció gyorsul, amíg el nem fogy a NADH)

Az alanin és FDP szabályozó hatása

 • az összeállítás ugyanaz, mint az előbb
 • ADP → 2 percig mérünk változást (a reakció gyorsul)
 • alanin → 3 perc inkubálás
 • alanin ismét → 2 percig mérünk, a reakció le is állhat
 • FDP → aktiválja az enzimet, a reakció újra indul

 • A fentieket megismételjük az M-izoformára is.
 • A reakcióelegy térfogatának, az extinkcióváltozásnak és az extinkciós koefficiensnek az ismeretében meghatározhatjuk a reakciósebességet.

QR Code
QR Code ADP, ATP, fruktóz-1,6-biszfoszfát és alanin hatása L és M típusú piruvát-kináz izoenzimekre. A mérés módszere. (generated for current page)