Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Mitokondriális légzés P/O hányadosának meghatározása

Respirációs kontroll és P/O hányados

 • Ép mitokondrium esetében megfelelő körülmények között a légzési szubsztrátok egyidejű ATP-szintézis mellett oxidálódnak, és az O2-fogyasztás oxigráffal mérhető.
 • Az oxidáció sebessége telítési-[S], -[Pi] és -[O2] jelenlétében csak a mitokondrium koncentrációjától és az ADP jelenlététől függ.
 • Az ADP → ATP átalakulás a [H+]-grádiens megszűntetése révén stimulálja az O2-fogyasztást. Ezt nevezzük az O2-fogyasztás akceptor-kontrolljának.
 • ADP hiányában a légzés lassú (nyugalmi), de ADP hozzáadásakor többszörösére nő (aktív).
 • Az ADP jelenlétében és elfogyása után mért sebességének aránya az oxidaáció és foszforiláció kapcsoltságára jellemző, és respirációs kontroll-hányadosnak nevezzük.
 • ADP-hozzáadás mellett az O2-felvétellel sztöchiometrikus arányban képződik ATP; a sztöchiometriai együttható az ún. P/O-hányados. Intakt mitokondriumban értéke attól függ, hogy a légzési láncba az oxidálódó szubsztrát melyik ponton lép be.
 • Szétkapcsoló szerek jelenlétében a P/O-hányados értéke csökken, mivel foszforiláció nem történik, ugyanakkor az O2-fogyasztás (légzés) nem változik, mert a szétkapcsoló szer csökkentve a [H+]-grádienst a légzést stimulálja.
 • Vannak olyan szerek, amelyek az egész mitokondriális légzést gátolják, így az oxidatív foszforilációt is.
 • Oligomicin: az ATP-szintézisét gátolja közvetlenül, de mivel a [H+]-grádiens nem használódik fel, a légzés is gátlódik.
 • Atraktilozid, karboxiatraktilozid: az FoF1 csatornát gátolja. Mivel a légzési lánc elektrontranszportja érintetlen, a protongrádiens kiépül, csak nem használódik fel, hasonlóan az oligomicin esetéhez. Ilyenkor szétkapcsolószerekkel a lassú légzést meg lehet gyorsítani.
 • N-, CO: a citokróm a3-at gátolják, így az utolsó lépés nem valósul meg, a légzés leáll, ATP-szintézis nincsen.
 • Antimycin-A: a III-komplexben a cit. b és c1 közötti elektronátmenetet gátolja.
 • Rotenon: NADH-dehidrogenázt gátolja, ami az I. komplex.
 • Malonát: a szukcinát-dehidrogenázt kompetitív módon gátolja, ami a II. komplex.
 • A protongrádiens terhére nem csak ATP-szintézis, hanem különböző kationok transzportja is megvalósulhat. azokat az anyagokat, amelyek kationokat juttatnak be a mátrixba, ionoforoknak nevezzük. Így ha a 2,3-DNP-lal szétkapcsoltuk a légzést és a foszforilációt, ionoforokkal a légzés stimulálható, mivel a protongrádiens terhére kationtranszport valósul meg.

Műszaki háttér

 • Az oldott oxigén mennyiségét polarográfiás oxigénelektróddal mérjük. Az elektródra a polarizátor 0.6 V feszültséget ad, ami mellett az oldott O2 elektrolítikusan redukálódik.
 • Ezen a feszültségen az elektródon átfolyó áram erőssége megfelelő, egyenletes keverés mellett, arányos az oldott oxigén pillanatnyi koncentrációjával, mely érték megfelelő átalakító segítségével egy rekorderen megjeleníthető.
 • A fentiek miatt a reakció ideje alatt a mérőedényt el kell zárni a levegőtől, hogy a keveredés közben a légkörből ne tudjon O2 beleelegyedni.
 • Az adott hőmérsékleten mérhető oldott oxigén koncentrációját 100%-ra kalibráljuk a műszeren. 0%-nak a Na-ditionit hozzáadása mellett mért értéket kalibráljuk.

Kivitelezés

A műszert az előzőek szerint kalibráljuk:

 • inkubáló oldatba helyezzük az elektródot és a rekorderen ekkor megjelenő adatot 100%-nak jelöljük
 • Na-ditionit hozzáadása mellett mért értéket 0%-nak jelöljük

P/O-hányadost határozunk meg:

 • inkubáló oldat
 • mitokondrium szuszpenzió
 • szubsztrát (pl. glutamát, malát, szukcinát)
 • nyugalmi légzést veszünk fel
 • ADP-hozzáadás (20μl)
 • aktivált légzés felvétele, majd a lecsengés után a nyugalmi
 • a P/O-hányados a hozzáadott ADP mennyiség és az O2-fogyás alapján határozható meg.

ADP, oligomicin, 2,3-DNP és KCN hatása az oxigénfogyasztásra

 • inkubáló oldat
 • mitokondrium szuszpenzió
 • légzési szubsztrát
 • ADP
 • felvesszük az oxigénfogyást
 • nagyobb adag ADP
 • oligomicin → csaknem leáll az oxigénfogyasztás (telítődik a protongrádiens)
 • 2,3-DNP-vel újraindítható (szétkapcsol)
 • KCN-nel ismét leáll (citokróm méreg)

Szukcinát oxidáció gátlása malonáttal

 • minden ugyanaz, mint a fentiekben
 • a légzési szubsztrát szukcinát, ami a II. komplexen lép be (szukcinát-DH)
 • ezt kompetitív módón gátolja a hozzáadott malonát
 • az oxigénfogyasztás csökken, nagyobb adag malonát mellett leáll

Karboxiatraktilozid hatása

 • légzési szubsztrát a glutamát-malát
 • ADP
 • majd gátlószer (karboxiatrktilozid)
 • szétkapcsolószerrel (2,3-DNP) újraindítható

QR Code
QR Code Mitokondriális légzés P/O hányadosának meghatározása (generated for current page)