Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


kollokviumi tételsor

4. Az emlékezés zavarai: a rövid távú és a tartós emlékezés zavarai, amnéziák, katathymnesticus transzformáció, konfabuláció

-emlékezet röviden: megjegyző, megtartó és felidéző képesség. Felejtés/megjegyzés dinamikus, aktív viszonyban van egymással. A memória lehet ultrarövid, rövid és hosszútávú, utóbbiba kerüléshez a hippokampusz működése elengedhetetlen -zavarai lehetnek: mennyiségi, minőségi

 1. mennyiségi: inkább alul (hypermnesia kevéssé ismert jelenség – paranoia esetén pl.)

-rövid távú megjegyző emlékesés zavar: gyengeelméjűség esetén pl. Korsakov triász: megjegyzés zavara, kóros meseszövés, dezorientatio, betegségtudat hiánya) -fiziológiásan: presbiophrenia. De! Gyógyszerek,ó stb -tartós emlékezet zavarai: diffúz atrófiák esetén. Ribot –szabály: előbb a friss, majd a régebbi emléknyomok esnek ki- lacunaris dementia: multiinfarktus esetén. -felidézőképesség: fokozott: izgatószer, paranoia, hypnosis. Csökkent: perceptuális elhárítás

 • globalis amnesia: megjegyzést, raktározást, felidézést egyaránt érinti. csoportosítás: a kiterjedés szerint: retrográd, anterográd, konkgrád. lehet lokalizált, szisztémás
  1. minőségi: torzítás. eleve hibás rögzítés, ill. a tárolás folyamán bekövetkező zavar. utóbbi a katathym mnesztikus transzformáció. pseudologia phantastica (patológiás hazugságmondás) esetében is előfordul

5. A gondolkodás alaki zavarai: az asszociáció fogalma, monoideismus, meglassultság, primer és szekunder inkoherencia

gondolkodás: információ feldolgozásának magasabb szintje

asszociáció: a gondolkodás elemi mozzanata, a tudattartalmak közötti társulás

gondolkodás folyamata hagyományosan:

 1. fogalomalkotás: szimbólumok létrehozása további műveletek végrehajtása végett
 2. ítéletalkotás: a létrehozott szimbólumokhoz történő értékcsatolás
 3. következtetés: a csatolt értékek összekapcsolása új ítéleteket, új felismeréseket eredményez

gondolkodás alaki zavarai:

mennyiségi zavarok:

lassulás: fiziológiásan (fáradtság), szorongáshoz, személyiségzavarhoz társultan, depresszió esetén. monoideismus: ugyanazon téma ismételgetése mutacizmus: kommunikációs képtelenség a teljes leállás esetén zárlat: skizofrén beteg sajátos gondolkodási zavara viszkózus gondolkodás: epilepsziás betegek leragadnak egy -egy témánál hypo -, akinesis, bradyphrenia: parkinsonismus esetén toxikus ártalom következtében: alkohol anyagcserezavarok miatt: hypothyreosis

gyorsulás: fiziológiásan. teljes szétesés: incoherentia (elmebetegség, hyperthyreosis, intoxicatio). gyorsulása a minőség rovására fog menni primer inkoherentia: a gondolatok szétesése a betegségre jellemző tünet. előfordulhat schizophasia (mondattöredezés), neologisma (új szavak világrahozása) szekunder inkoherentia: a központi idegrendszer izgalmi állapotának fokozódása eredményezi a szétesést

minőségi zavarok

bizarr asszociáció, verbigeratio: kedvelt szókapcsolat gyakorli használata. sztereotípia: merev viselkedéssor. körülményesség: epilepszia, kényszeresek. gondolatelvonás, gondolatátültetés, gondolatfelhangosodás: szkizophrenia. kettős könyvelés: egymásnak látszólag ellentmondó tudattartalmak egyszerre vannak jelen. kóros vonatkoztatások: semleges dolgok szubjektív jelentéssel ruházódnak fel. kulcsélmény: ahonnan a minőségi zavarok kiindulnak.

gondolkodás tartalmi zavarai

definíció: tartós, állandó jellegű tudattartalak, melyek a beteg és/vagy környezete számára szenvedést okoznak, magatartási zavarokat eredményeznek

elfogultság

kórosan túlértékelt eszmék: olyan elfogultság, mely az egyén életvitelét hátrányosan befolyásolja.

fóbiák

 • félelemkeltő jelentéssel felruházott tartalom
 • jellegzetes elkerülő, irracionális magatartás
 • a szorongás tárgyat talál magának

csoportosítás:

 1. agorafóbia: tériszony, claustrophobia, közlekedési phobia, acrophobia (magasság), gephyrophobia (hidakon való átkelés, beszékelési, bevizelési félelem
 2. szociális fóbiák: erythrophobia (elpirulástól való félelem), logophobia (nyilvános szerepléstől való félelem), antropophobia
 3. specifikus fóbiák: tárgyi világ objektumaira vetített félelem
 4. kognitív fóbia: kényszergondolat, ahol a félelem tárgya szimbolikus

kényszerek

akarattól függetlenül a tudatba toluló énidegen tartalom/ellenálhatatlan cselekvés

rögeszmék

-kényszergondolatok: asszociációk, képzetek, tépelődés, meggyőződések, szorongások -kényszerimpulzusok

kényszercselekvések

ami ellen küzd az illető, de végrehajtja

téveszme

doxasma: olyan a valóságban megalapozatlan ítéletek és következtetések együttese, melynek valódiságáról a személy szilárdan meg van győződve. központjukban az én áll. csoportosításuk

 1. felépítésük szerint: rendszerezett, bizarr, badar
 2. hangulati fekvés szerint: holothym, heterothym (affektív kórképek, szkizofréniák esetén)
 3. tartalom szerint: mikromániás (üldöztetéses/perszekutoros, befolyásoltatásos, mérgeztetéses, quaerulatoros/perlekedéses, önvádlásos, nihilisztikus, hypochondriás, coenaesthopathias, meglopatásos, elszegényedéses) megalomániás (genealógiás, politikai, inventátoros/feltalálói, vallásos/religiózus, szerelmi/erotomanias).
 4. speciális: indukált (más ember kezdi átvenni az eszmerendszert)

8. Az intellektus zavarai

fogalmak

 • értelem: az ismeretfeldolgozás teljesítményi aspektusa, stabil személyiségjegy.

az értelem zavarai

mennyiségi zavarok

tesztekkel mért értelem átlagtól való eltérése

 • mentális retardáció: gyermek értelmi fejlődése elmarad az átlagétól. okai lehetnek
 1. ismeretlen eredet
 2. genetikai tényezők
 3. testi betegségek következménye
 4. gyermekkori traumás/gyulladásos agykárosodás
 5. gyermekkori mentális betegség következménye
 6. szociális eredetű
 • demencia: a már megszerzett értelmi színvonal hanyatlása
 1. vaszkuláris eredetű
 2. toxikus
 3. infekciózus
 4. anyagcserezavarok, hiánybetegségek miatt kialakult
 5. pszichózisokkal együtt járó
 6. szociális depriváció okozta értelmi hanyatlás

az intelligenciastruktúra zavarai

 • egyes részfunkciók közötti aránytalanság: szalon -debilitás/idiotizmus; autizmus

9. Az érzelmi és indulati élet zavarai, agresszió, pozitív tónusú kóros érzelmi állapotok, az érzelmi reakció intenzitásának csökkenésével járó tünetek

definíciók

 • érzelmek: valóság észleléséhez való viszonyunknak a tükre, az ismeretfeldolgozás minőségi oldala
 • három összetevő: vegetatív- szomatikus, motoros (magatartási), szubjektív -verbális

kóros érzelmi állapotok

 • akkor minősítjük kórosnak, ha a helyzetnek az egyéntől elvárható megoldását nem teszi lehetővé
 • intenzitásbeli és minőségi zavarok, de ezek csak bizonyos ideig független változók
 • disszociáció: három összetevé szétválik egymástól. pl.: alexithymia: nem képes megfogalmazni az érzéseit

kóros fokozódás: negatív tónus (szorongás, agresszió)

szorongás
 • szubjektum átmeneti vagy tartós zavara, melyet a negatív értékmozzanatú én -releváns információk jellemeznek
 1. vegetatív tünetei: arcpír, egyéb területek kipirosodása, akrák egyidejű hűvössége, dermatographizmus. szájszárazság (jól le lehet követni ez alapján a lefolyást), hangképzésbeli elváltozások. izzadás a növekedett verejtékmirigy -aktivizáció miatt. szag (verejtékmirigy, hónaljmirigy és szájszag triásza). szemtünetek. pupillanagyság, pillacsapások. tachypnoe, szívritmusemelkedés.
 2. magatartásbeli megnyilvánulások: viselkedési repertoár beszűkül (uniformizálódás, beszédben sztereotípiák). szorongás enyhítését célzó manőverek. negatív érzelmi megnyilvánulások előtérbe kerülése.
 3. szubjektív: valóság hiánymozzanataira történő nyitottság
 • megjelenési formái:
 1. szabadon lebegő szorongás
 2. pánikállapot: hirtelen rosszul van
 3. raptus melancholicus: a szorongás különösen súlyos formája depressziós betegeknél elsősorban
agresszió

kóros fokozódás: egyéb

 • kóros érzelmi igénybevehetőség
 • kóros ingerlékenység
 • kóros befolyásolhatóság
 • affektus -augmentáció: belelovallja magát a helyzetbe

kóros fokozódás: pozitív tónus

 • hypomania: enyhe mániás állapot
 • hyperthymia: hangulat emelkedettsége, aktivitás fokozódása
 • furor maniacus: agresszív változata a mániának
 • exstasis: elragadtatottság -szerű állapot
 • euthymopraxia: a beteg a jó közérzettől duzzadóan nyújtózkodik - epilepszia bevezető tünete lehet
 • moria: ált. frontalis lebeny károsodása esetén fellépő üres derű (nincs felgyorsult gondolkodási folyamat/fokozott aktivitás)

kóros intenzitáscsökkenés

 • apathia/közöny: beszűkült érdeklődés
 • elsivárosodás, kiürülés
 • stupor, lethargia (érzelmi gátoltság legsúlyosabb formája)
 • emocionális parkinzonizmus: neuroleptikus deficit -sy.
 • ludizmus: alkoholistáknál fellépő sztereotip, lapos humorizálás

11. A hangulat és a közérzet zavarai, ambivalencia, emocionális inkontinencia

a hangulat zavarai

 • hangulat: az érzelmi állapotok tartósab alapszínezete.
 • dysthymia: negatív irányú eltolódás
 • hyperthymia: poz. irányú eltolódás
 • parathymia: inadekvát hangulat, minőségileg kóros
 • moria

közérzet zavarai

 • testi állapotra vonatkoztatott hangulat
 • dysphoria: negatív fekvés
 • euphoria: pozitív fekvés

minőségi eltérések

 • infantilizmus: életkornak nem megfelelő megnyilvánulások
 • Ganser -tünetcsoport: elbutulás a vizsgálati fogságban
 • ambivalencia
 • emocionális inkontinencia: az egyén nem képes érzelmi állapotain uralkodni
 • inadekvát érzelmi reakció: a helyzetnek nem megfelelő pl. schizophren, paranoid betegek esetén

12. A motivációk és zavaraik: az akarati élet,,hypobulia, abulia, hyperbulia. A pszichózis fogalma.

motivációk osztályozása

 • biológiai, genetikailag kódolt (ön-, fajfenntartás)
 • biológiai, tanult (szenvedélyek)
 • szociális, szerzett
 1. teljesítmény -motívumok: alkotás, munka
 2. szeretet -motívumok: érzelmi élet terén
 3. hatalom -motívumok: mások feletti uralkdás

motivációk zavarai általában

 • energetikai eltérések (mennyiségi)
 • kóros állapotok (minőségi)

csökkenéssel járó zavarok

 • hypobulia, abulia: a beteg kezdeményezőkészsége csökken, ill. megszűnik. KIR organikus eredetű bántalmaira jellemző

növekedéssel járó zavarok

 • hyperbulia: mániás állapotra igen jellemző

minőségi eltérések

 • perverzió: meglévő motívum eltorzulása
 • normálisan nem jelen levő motívum feléledése

motivált cselekvések részletes zavarai

elemi mozgások és cselekvések eltérései

 • mennyiségi: pszichomotoros gátoltság - akár stupor. ergorhexis, logorhexis: félbeszakad a folyamatos áram stb. felgyorsult pszichomotórium: emelkedett hangulat, robbanékonyság és impulzivitás. mozgásvihar (jactatio)
 • minőségi: „para” -jelenségek, katatoniás tünetek. paramimia, parapantomimia. negativizmus: aktív, passzív (ellenáll a felszólításnak). flexibilitas cerea: viaszbábu. cristallisatio: felveszi a „behajtogatott” pózt. proskinesia: megnyomom a vállát és körbefordul. echolalia (ismételgeti a szavakat), echopraxia (a cselekvéssort). verbigeratio, parancs -automatizmus. harántimpulzus: hallucináció jele lehet.

tic és egyéb hiperkinezisek

 • tic: akarattól független, villanásszerű gyorsasággal lezajló mozgás. facialis tic, vokalis tic. Tourette -sy. tardiv dyskinesia: antipszichotikum mellékhatásaként.

kóros késztetések, impulzusok

 • kóros impulzus: irracionális, énidegen cselekvésre való késztetés. lehet halogatni, de hosszabb távon nem lehet neki ellenállni. mindig újszerű képződmények

14. A komplex motivált cselekvés zavarai: táplálkozással kapcsolatos késztetés és a szexuális késztetés zavarai

 • az alapvető késztetésekre másodlagos motívumok épülnek
 • a zavarok erkölcsi normákat vagy jogot hágnak át

táplálkozási problémák

 • táplálkozási negativizmus: az illető nem vesz magához táplálékot
 • anorexia nervosa
 • bulimia nervosa
 • poliphagia: atípusos depresszió egyik jele lehet
 • polidypsia

az evési magatartás „perverziói” lehetnek: -pica: nem tápanyag, de elfogyasztja. ruminatio: kérődzés

szexuális zavarok

 • egyének között jelentős eltérés figyelhető meg. teljes hiánya sem tekinthető kórosnak
 • pszichoszexualitás: szexualitással kapcsolatos biológiai és egyéb tényezők. részei: biológiai szexualitás, nemi azonosságtudat, nemi irányultság, szexuális viselkedés. a reakcióciklus összetevői: vágy (libido), izgalmi állapot, orgazmus, oldódás
 • eltérő mértékben jöhet létre károsodás

nemi vágy csökkenése

 • számos betegség része
 • impotencia coeundi, lubricatio hiánya
 • anorgasmia
 • vaginismus

nemi vágy fokozódása

 • satyriasis, nymphomania: amennyiben személyiségzavarhoz kapcsolódik

szexuális késztetés minőségi zavarai

parafíliák

15. A tudat fogalma, a tudat vigilitási és integrációs zavarai, kuszaság, oneroid állapot, tenebrositas, delirium, derealizáció, deperszonalizáció

alapfogalmak, normál variációk

 • tudat: a közvetlen átélés
 • két aspektus: vigilitás, integráció
 • vigilitás: nélkülözhetetlen hozzá a felszálló RES. normálisan szintjei: alvás. nemtudommi. Yerkes -Dodson -tv.: aktiváció és hatékonyság kapcsolata
 • tudati integráció: „belső figyelem”, a számunkra érthető fogalmak mások számára is érthetőek elvileg. eltérések: szórakozottság, lazítás, fokozott figyelmi állapot.

vigilitási zavarok

 1. kábultság: egyes ingereket figyelmen kívül hagy
 2. szomnolens: ha magára hagyjuk, elalszik, fájdalomingerekre reagál
 3. szoporózus: erőteljes ingerek hatására reagál
 4. kóma: nincs válasz
 • kóros fokozódás esetén felgyorsul, inkoherens gondolat stb.: exaltatio

integráció zavarai

 • kuszaság
 • inkoherencia
 • amentia: random asszociációk
 • szűkült tudat
 • elfogultság
 • rövidzárlat, ennek következtében explozív cselekedet

integráció, vigilizáció együttes zavarai

 • kuszaság
 • oneroid állapot: elmosódik a határ az érzékelés és a képzetek között. félelmi fantáziák
 • homályállapot (tenebrozitas): rendezett, rendezetlen
 • delírium

QR Code
QR Code kollokviumi tételsor (generated for current page)