Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Iontranszport vizsgálata békabőrben

A vizsgálat elve:

Izolált békabőrt Ringer-oldatba téve a bőr két oldala közt potenciálkülönbség lép fel. Ennek oka az epithelsejtek orientációja. Az ENAC csatornák a külső oldalról aktívan Na+-ot szállítanak a belső oldalra, amit paracell. Cl- követ. Ha áramforrás segítségével pontosan ugyanannyi töltést juttatunk a belső oldalra, mint amennyi a transzportált Na+-ok által hordozott töltés, akkor nem jön létre potenciálkülönbség. A kompenzáló áram nagyságából kiszámolható a transzportált ionmennyiség.

Kísérleti elrendezés:

Békabőr kipreparálása, békakamrába helyezése, feltöltés béka-Ringerrel. Ezután nem polarizáló kalomel mérőelektrdokat merítünk 3M-os KCl oldatba, majd az oldatokat agar-agar híddal kötjük össze a békakamrával. Pozitív belülre, negatív kívülre. Nagy bemenő ellenállású feszültségmérőhöz kötjük.

Rövidzárási áram vizsgálata:

A békabőr két oldala között kialakuló potenciált külső áramforrás segítségével 0-ra csökkentjük. Az áramforrás + pólusa kívülre, a - belülre megy. A kompenzáló áramkörbe épített uA mérő ekkor a szükséges intenzitást mutatja. Ebből kiszámolható az ionok száma.

Feladatok:

  • külső és belső oldalon is Ringer: egyértelmű
  • külső oldalon Na+-mentes: nincs transzport
  • Na+ cc. emelése: transzport emelkedik, majd telítődik 10 mM-nál
  • Belső oldalon Na+-mentes: az mindegy, nem befolyásolja a transzportot.

QR Code
QR Code Iontranszport vizsgálata békabőrben (generated for current page)