Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Vagus ingerlés (rövid kérdések)

 1. Milyen légzéssel és szívműködéssel kapcsolatos idegek futnak a n. vagusban?
  • baroreceptor afferensek (aortaívből)
  • chemoreceptor afferensek (aortaívből)
  • tüdő feszülési receptorainak afferensei
  • pitvari feszülésreceptorok afferensei
  • agytörzsi szívgátló area efferensei
 2. Mi a kemoreflex? Ismertesse a reflexkör elemeit!
  • Az artériás vér fizikailag oldott pO2-jének csökkenése hatására a szimpatikus tónus fokozódik (szívfrekvencia, kontraktilitás, TPR, artériás nyomás).
   • Receptor: glomus caroticus, glomus aorticus
   • Afferens szár: n. hypoglossus, n. vagus
   • Központi készülék: agytörzsi cardiorespiratptikus központok (NTS [A2], kollateralisok az A1-be, C1-be, légzési központokba, vagus efferens magjába)
   • Efferens szár: truncus sympathicus (n. vagus)
   • Efferens: tüdő, szív, prekapilláris rezisztencia erek
 3. Mi a baroreflex? Ismertesse a reflexkör elemeit!
  • Az artériás vérnyomás csökkenésének hatására a szívfrekvencia csökken, TPR csökken, artériás nyomás csökken.
   • Receptor: sinus caroticus, sinus aorticus baroreceptorai
   • Afferens szár: n. hypoglossus, n. vagus
   • Központi készülék: agytörzsi cardiovascularis központok (NTS [A2], kollaterálisok az A1-be, C1-be, vagus efferens magjába).
   • Efferens szár: truncus sympathicus, n. vagus.
   • Efferens: szív, prekapilláris rezisztenciaerek
 4. Mi a Hering-Breuer reflex?
  • A tüdő felfúvására bekövetkező kilégzési, ill. összeesésére kiváltódó belégzési reflexválasz. Nyugalmi légzés szabályozásában nincs szerepe, addig nem aktiválódik, amíg a respirációs levegő az 1 liter meg nem haladja. Tüdőpangásra illetve embolizációra fokozottan érzékeny, felületes tachypnoet vált ki.
 5. Ismertesse a szívizom depolarizációjának és repolarizációjának a sorrendjét!
  • Depolarizáció: pitvarizomzat → septum bal oldala → septum egésze → septum csúcsi része - kamraizomzat endocardiális felszíne - kamraizomzat epicardiális felszíne - bal kamra basolateralis felszíne
  • Repolarizáció: ugyanez fordítva
 6. Hogyan változik a sinuscsomó membránpotenciálja egy szívciklus alatt? Milyen ionáram változások állnak a háttérben?
 7. Mit jelent a maximális diasztolés potenciál és hogyan hat rá a nervus vagus? Milyen ionáram változások állnak ennek a hatásnak a hátterében?
  • A sinus akciós potenciáljának legnegatívabb értékét (-65 mV) nevezzük maximális diastolés potenciálnak. Kialakításában a kifelé áramló K+-áram (ami ez idő alatt már éppen csökkenőben van és a maximális diasztolés potenciál elérésekor meg is szűnik) és a befelé irányuló „funny-áram”, valamint a háttér Na+-áram játszik szerepet. Az If nem specifikus kationcsatorna működésén alapszik, ami hyperpolarizációra nyit, és Na+-influxot eredményez.
  • A vagus hatás az If csökkentésén alapszik, a sinusban az adenilát-cikláz aktivitás csökkentésén keresztül. Alacsonyabb cAMP szint mellett az If alacsonyabb potenciálérték mellett alakul ki (a csatorna alacsonyabb potenciálérték mellett nyit.
 8. Mit jelent a pacemaker potenciál és hogyan hat rá a nervus vagus? Milyen ionváltozások állnak ennek a hatásnak a hátterében?
  • A pacemaker potenciál azt jelenti, hogy a sinuscsomóban nyugalmi állapotban (diasztoléban) is állandóan változik a membránpotenciál. Egészen konkrétan pacemaker potenciálnak a maximális diasztolés potenciál elérésért követő potenciálérték emelkedést nevezzük. Ionális hátterében az If, majd az L-, végül a T-típusú Ca2+-csatornák megnyílása áll.
  • A paraszimpatikus hatás fentieken kívüli másik összetevője egyes K+-csatornák megnyílása (IK ACh), ami hyperpolarizációt okoz. A hyperpolarizáció miatt a membránpotenciál lassabban éri el azt az értéket, ahol a Ca2+-csatornák megnyílnak, így a PM-potenciál meredeksége csökken, a frekvencia lassul.
 9. Hogyan befolyásolja a szívfrekvenciát a n. vagus és a nyaki szimpatikus ideg ingerlése? Miért?
  • A szimpatikus ingerlés a frekvenciát emeli, mivel a β1-receptorokon hatva az adenilát-cikláz rendszert aktiválva a cAMP-szintet emelik, így a PM-potenciál meredeksége emelkedik.
  • A vagus ingerlés a frekvenciát csökkenti, a fentiek miatt.
 10. Hogyan befolyásolja az AV-csomó vezetési sebességét a nervus vagus? Miért?
  • Az AV-cvsomóban a vezetés lassul, aminek okai között szerepel a gyors feszültségfüggő Na+-csatornák hiánya, a Ca2+-csatornák lassú megnyílása, kis amplitúdójú. lassan kialakuló akcióspotenciál, valamint a sejtek geometriai sajátosságai.
  • Vagus hatásra az AV-vezetési idő megnyúlik, aminek a hátterében a specifikus ACh-K+-csatornák hyperpolarizáló hatása áll. Extrém vagus tónus akár teljes vezetési blokkot is eredményezhet.
 11. Ismertesse a szív ingerületvezető rendszerét! Hol a legalacsonyabb az ingervezetési sebesség, és miben áll ennek az élattani jelentősége?
  • Sinus csomó (pitvarizomzat) AV-csomó His köteg Tawara-szárak Purkinje rostok kamraizomzat.
  • A legalacsonyabb az ingervezetési sebesség, tehát a leglassúbb a vezetés az AV-csomóban (0,02 - 0,05 m/s). Ennek élettani jelentősége, hogy a kamrai szisztolé csak a pitvari összehúzódást követően jöjjön létre, így a pitvari kontrakció ellazult kamrákba továbbíthatja a vért. Ezenkívül mintegy szűri a supraventriculáris aritmiás tevékenységet.
 12. Mit jelentenek ezek a fogalmak: inotrop, kronotrop, dromotrop és matmotrop?
  • Inotrop: a szív kontraktilitásá befolyásoló.
  • Kronotrop: a szív ingerképzési frekvenciáját befolyásoló.
  • Dromotrop: a szív ingervezetési sebességét befolyásoló.
  • Batmotrop:
 13. Mi a közös és mi a különbség a bal és jobb nervus vagus stimulálásában?

QR Code
QR Code Vagus ingerlés (rövid kérdések) (generated for current page)