Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Preventív medicina

Általános leírás a tárgyról

A tárgy a Népegészségtan része.Ez jelenleg egy virtuális tárgy, amelyből nem létezik sem gyakorlat, sem elmélet.Ezt a tárgyat az E-learningen tudjátok kitölteni: http://itc.semmelweis-univ.hu A félév során a Magatartástudományi intézet 12 fejezetet fog feltölteni, és miden fejezet, minden témaköréhez tartozik egy gyakorlóteszt amit majd egy megadott határ időre ki kell tölteni.Év végén lesz egy 50 kérdéses teszt, amelyet majd a félévközi gyakorló tesztek kérdéseiből válogatnak össze.Ennek a tesztnek legalább 50,1% fölött kell lennie és ez beleszámít a közegészségtan jegybe.

Az e-learning rendszerbe való bejelentkezés leírása itt olvasható:https://seka.semmelweis-univ.hu/e-learning/Bejelentkezes.pdf

Tesztkérdések

1. gyakorló teszt

A primér prevenciónak az a célja, hogy a betegségeket a manifeszt tüneteket okozó állapot beállta előtt felismerje HAMIS

Az Európai Unió a tagországokra nézve az egészségügyben kötelezően végrehajtandó többségi határozatokat hozhat IGAZ

Egészségügyi Világszervezet (WHO) a tagországokra nézve kötelezően végrehajtandó többségi határozatokat hozhat HAMIS

Az egyes országok a saját jogrendjükben hatósági kényszerintézkedéseket is alkalmazhatnak a prevenció érdekében IGAZ

Az alapellátás is teljesíthet primér, szekundér és terciér prevenciós feladatokat IGAZ

A mentálhigiéne eszköztára a primér prevencióra irányul IGAZ

A környezet- és településegészségügy szakmai tevékenységének ellátása a kisméretű településeken (1000 fős lélekszám alatt) az alapellátás (háziorvos) feladata HAMIS

A munkahigiéne feladata a munkakörnyezeti kóroki tényezők által okozott, és a munkavégzésből származó megterhelések vizsgálata és befolyásolása HAMIS

A táplálkozás-egészségügy feladata, hogy élelmiszert csak olyan anyagokból lehessen előállítani, hogy az ne veszélyeztesse a fogyasztók egészségét HAMIS

A sportegészségügyi gondozás csak a versenysporttal, kapcsolatos feladatokkal foglalkozik HAMIS

1.2. gyakorló teszt

Mi a WHO 2020-ig terjedő stratégiájának fő gondolata? Az egészség társadalmi meghatározóinak kedvező irányú befolyásolása

Mi az egészségfejlesztés alapdokumentuma? Az Ottawai Karta

Mi a hippokráteszi egészségfelfogás lényege? Az egészséget az ember és környezete kölcsönhatásából vezeti le

Mi a primer prevenció? Az egészségesek körében folyó megelőzés

Melyik megelőzési megközelítés esetén a legvalószínűbb a hosszú távú hatékonyság? Szintéren folyó egészségfejlesztés

Melyik ellátási szint szerepe a legjelentősebb a megelőzésben? Alapellátás

Melyik állítás fejezi ki Rose paradoxonját? Bár a magas kockázatúak halálozási valószínűsége magasabb, az összhalálozás zömét a közepes és alacsony kockázatúak teszik ki

Mi vezetett a modern megelőzés kialakulásához? A krónikus nem fertőző megbetegedések előtérbe kerülése

Milyen megközelítés a romák körében végzett megelőző munka? Társadalmi csoport szerinti

Mi biztosítja a lakosság körében a legnagyobb egészségnyereséget? Az átfogó, hatékony megelőzés

1.3. gyakorló teszt

A hatékonyság vizsgálatához szükség van az egészségügyi technológiák költségeinek és hasznainak egymással való összevetésére. IGAZ

A prevenciós programok hatékonyságát egyáltalán nem befolyásolja az, hogy a közgazdasági értékelés során mekkora diszkontrátát alkalmazunk a jelenérték számításhoz. HAMIS

Csak arra szabadna költenünk az egészségügyben, ami hatékonynak bizonyul. HAMIS

Akár egyetlen egészségügyi technológia esetében is megállapítható, hogy mennyire hatékony a beavatkozás. HAMIS

Az erőforrások szűkösségének alapelve abból a feltételezésből indul ki, hogy az emberiség rendelkezésére álló termelési tényezők (az emberi munka, a természeti, illetve ember alkotta erőforrások) korlátozottan állnak rendelkezésre, így nem elégíthető ki az összes emberi szükséglet, illetve igény. IGAZ

Az egészségügyi rendszer működtetése során figyelmen kívül hagyható, hogy mi mennyibe kerül. HAMIS

A QALY az egészségnyereség olyan mutatószáma, amely egyesíti magában az életkilátásokban és az életminőségben elért javulást. IGAZ

1.5. gyakorló teszt

Melyek azok a legfontosabb kérdések, amelyeket az érveink megfogalmazásánál figyelembe kell vennünk? A befogadó tájékozottságát, elkötelezettségét.

Milyen tényezők befolyásolják, hogy az üzenet kidolgozása folyamán, hogy egyoldalúan vagy többoldalúan érvelünk? A befogadók tájékozottsága, eredeti álláspontja

Milyen tényezőktől függ a kommunikátor hitelessége? A közlő megbízhatóságától, szakértelmétől és viselkedésnek kongruenciájától.

Hogyan befolyásolják a közlő egyes tulajdonságai a meggyőzés hatékonyságát? Jelentős mértékben.

Mit jelent a kognitív disszonancia? Kognitív disszonanciát akkor érzünk, amikor két egymással ellentétes tudattartalmunk, gondolatunk, hiedelmünk, véleményünk van.

Hogyan és mikor használjuk az érzelmekre vagy racionalitásra ható érveket? Leghatásosabb, ha racionális és emocionális érvelést is használunk.

Hogyan segíthetjük a mondanivaló megértését, elsajátítását? A szöveget megfelelően kell tagolni, szerkeszteni kell.

Mi az a három fő elem, amely a meggyőzés során befolyásolja a kommunikátor hatékonyságát? Az üzenet tartalma, a kommunikátor hitelessége és a befogadó elkötelezettsége.

A beteg elkötelezettsége milyen módon befolyásolja az orvos kommunikációját? A nagyon elkötelezett beteg meggyőzése szinte lehetetlen feladat.

Miképpen segíthetjük elő, hogy a meggyőzés ne csupán az attitűd-, de a viselkedésváltozást is eredményezzen? A közlő szándékosan teremt kognitív disszonanciát, majd olyan megoldást kínál, amellyel ez megszüntethető, s egyúttal azt tesszük, amire a közlő beszél rá.

2.1.1. gyakorló teszt

A születéskor várható élettartam a magyar férfi populációban (2010)? 70,50 év

A kardiovaszkuláris betegségek éves mortalitása Magyarországon (2010) 60-70 000

Az Európai Kardiológusok Társasága által bevezetett, ún. SCORE rizikóbecslés a fatális 10 éven belüli szív- és érrendszeri eseményt prognosztizálja. Az alábbiakat figyelembe veszi a SCORE rizikóbecslés, kivéve LDL koleszterin szint

A Framingham rizikóbecslés figyelembe veszi az alábbi tényezőket, kivéve BNP szint

A nagy kardiovaszkuláris kockázat definíciója a SCORE rendszer szerint a szív és érrendszeri halálozás rizikója ≥5% 10 éven belül

Az idő előtti (korai) mortalitás részaránya az összes halálozásból (2009) 28%

Az alábbi gyógyszerek közül melyiknek nincs bizonyított cardiovascularis preventív hatása nitrátok

A Grace rizikóbecslésre igaz akut coronária szindróma rizikóbecslésére alkalmazható

A testtömeg index (BMI) javasolt célértéke a prevenciós tevékenység során <25 kg /m2

A születéskor várható élettartam a magyar női populációban (2010) 78,11 év

2.1.3 gyakorló teszt

Milyen módszer nem javasolható a trombózis megelőzésében Ágynyugalom

Mely állapot nem jelent a fokozott trombózis rizikót Fiatalkor

Tüdőemboliában a betegek hány %-a hal meg 12%

A trombózis megelőzésében mit jelent a primér prevenció A fokozott trombózis rizikót fel kell ismerni

A szekunder profilaxis szerepe a tromboembóliás megbetegedésekben Kiszűrni azokat, akiknél nagy az ismétlődés kockázata

A trombózis korszerű diagnosztikájában mely eljárás nem javasolható Natív rtg

A veleszületett fokozott trombózis hajlam okai között nem szerepel Csökkent vércukorszínt

Miért jelentős betegség a tromboembólia Nagy morbiditása és mortalitása miatt jelentős népegészségügyi probléma

A vénás tromboembóliák incidenciája. 1-2/1000/ év

Trombózis rizikóbecslést mikor nem kell végezni? Non invaziv radiológiai vizsgálatok előtt.

2.1.4. gyakorló teszt

1. A diabetes világjárvány okai: mindegyik 2. Elhízás kezelésénél a fogyás ideális üteme: 0,5-1 kg /hét 3. A beteges kövérség szövődményei lehetnek: mindkettő 4. Az OTÁP 2009 vizsgálat szerint a magyar felnőtt lakosság: közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott 5. Mit tekintünk normális BMI értéknek: 18,5-25 között 6. Az OTÁP2009 vizsgálat eredményei alapján, a nők és férfiak körében közel azonos a túlsúlyos vagy elhízottak aránya 7. Mi a testtömegindex: testsúly (kg) osztva a méterben kifejezett testmagasság négyzetével 8. A bulimia nervosára jellemző: mindkettő 9. A BMI alapján milyen kategóriákba sorolhatjuk az embereket? kissúlyú, normális súlyú, túlsúlyos, kövér, betegesen kövér 10. Az anorexia nervosára jellemző: mindkettő

2.1.5. gyakorló teszt

1. A szekunder prevencióban → a gyógyszeres kezelés mellett életmódbeli, táplálkozási és környezeti tényezők is épp olyan fontosak. 2. Serdülő korban pina a napi kalcium szükséglet → 1500 mg 3. A D-vitamin-hiány gyakorisága osteoporotikus betegekben februárban → 75% 4. A javasolt kalciumot elfogyasztó emberek aránya a csontritkulásos betegek között → 25% 5. A csontritkulás primer prevenciójának része → A fenti mind 6. A csúcs-csonttömeg kialakulását befolyásolják → Fenti mind 7. Osteoprotikus eredetű törések száma évente Magyarországon körülbelül → 100.000 8. A már kialakult csontritkulás esetén a csonttörések megelőzésében alkalmazható gyógyszerek → Strontium-ranelát 9. A csontritkulás szekunder prevenciójában fontos → Az elesés megelőzése 10. Az elsődleges és a másodlagos csontritkulás primer prevenciója → Nem azonos, mert a másodlagos osteoporosissal járó kórképek esetén a kiváltó ok megszüntetése az elsődleges cél.

2.1-6. gyakorló teszt I.

1. Melyik a legalkalmasabb időpont menstruáló nőknél az önvizsgálat elvégzésére? hónapról –hónapra a menstruációt követő 5-7. nap 2. Mit igényel az emlő önvizsgálatának művelése? rendszerességet és betanított módszerességet 3. Milyen elváltozásokat fedeznek fel emlőikben azok, akik rendszeresen végzik az emlő önvizsgálatát? < 1 cm-es elváltozásokat is felfedezhetnek 4. Kiknek ajánljuk az emlő önvizsgálatát? minden 20 év feletti nőnek 5. Melyik állítás IGAZ: Epidemiológiai adatok szerint az orális fogamzásgátlók tartós szedése a méhnyakrák kockázatát fokozza 6. Melyik állítás HAMIS: Cseppferőzéssel is terjedhet (mármint a HPV) 7. Prosztatarák mortalitása nő: elhízottakban 8. A prosztatarák gyakoribb: mindkét náció esetén 9. A prosztatarák ritkább, ha: IGF alacsonyabb 10. Melyik a leggyakoribb urológiai daganat? prosztatarák 11. Prosztatarák prevenciójának célja: mindkettő 12. Mit tartalmaz a szervezett emlőszűrés? szakemberek által végzett emlővizsgálat; mammográfiás szűrés és szakemberek által végzett emlővizsgálat 13. Mi az emlő önvizsgálatának értéke? mindenki jól megismeri a saját emlőinek normál állapotát 14. Az alábbiak közül mely állítás IGAZ a méhnyakrák precancerosus állapotaira? mindegyik 15. Az alábbiak közül mely állítás IGAZ a HPV elleni vakcinákra (Silgard és Cervarix)? Bár a leghatékonyabb védekezés a nemi élet megkezdése előtti vakcináció, az oltás bármely életkorban alkalmazható. 16. Melyek a prosztatarák kialakulása szempontjából legvalószínűbb preventív étrendi tényezők? mindkettő 17. Az emlő egy-egy területének áttapintásakor: három mélységben történő áttapintás szükséges 18. Az alábbiak közül mely tanácsok segíthetnek a méhnyakrák primer prevenciójában: mindegyik 19. Az alábbiak közül mely állítás IGAZ a cervix onkocytológiai vizsgálatára? A vizsgálat szenzitivitása 80-85%, specificitása 98% körül van. 20. Az alábbiak közül mely állítás IGAZ a kolposzkópos vizsgálatra? mindegyik 21. Melyik állítás HAMIS? A méhnyakrák az idős kor daganata, az incidencia csúcsa 65 év körül van. 22. Melyik állítás IGAZ? A relatív rizikó méhnyakrák kialakulására dohányzás esetén kétszeres 23. Prosztatarák kialakulásától véd: likopén 24. Az emlők önvizsgálata helyettesíti-e a szervezett emlőszűrést → nem 25. Az ÁNTSZ 2003-as méhnyakrákszűrési protokollja szerint kiket kell bevonni az államilag szervezett méhnyakrákszűrés rendszerébe → A 25 és 65 év közötti nőket 26. Prosztatarák kialakulásának esélye nagyobb → mindkettő esetén 27. Vannak-e az emlők önvizsgálatának „műfogásai” (lépései) → vannak, melyekre számos országban oktatják a nőket 28. Melyik állítás HAMIS → A primer fertőzés lezajlása után a vírus élethosszig a szervezetben marad. 29. Prosztatarák valószínűbben alakul ki → apa prosztatarákja esetén 30. Melyik urológiai daganat esetén legismertebbek igazolt környezeti onkogének → hólyagrák 31. Szűrővizsgálat-e az emlő önvizsgálata → nem 32. Melyik állítás HAMIS → HPV fertőzés méhnyakrákot kizárólag az immunszupprimált egyénekben okoz. 33. Az alábbiak közül mely állítás IGAZ a HPV tipizálásra → Specificitása nagyon alacsony, sok az álpozitiv eset, ezért szűrésre önmagában nem javasolt 34. Az alábbiak közül mely vizsgálatok javasoltak a méhnyakrák szűrésekor → Citológiai kenetvétel és kolposzkópia

2/2.1.6 Gyakorló teszt II.

1. Melyik szövet jóindulatú elváltozása a fibróma Kötőszövet 2. Melyik nem fizikai daganatkeltő tényező Műtrágya 3. Az ajakrák jellemzői Mindkettő 4. Melyik típusú leukoplakiából fejlődik ki legnagyobb arányban malignoma leukoplakia erosiva 5. Kik tartoznak a rizikócsoportba a szájüregi rák kialakulása szempontjából 40 év feletti dohányzó, alkoholfogyasztó férfiak 6. A COPD-ben szenvedő betegek tüdőrák rizikója fokozott 7. A széklet occult vér (FOBT) hátránya(i) Mindkettő 8. Az átlag népesség körében hány százalékban igazolható polyp (adenoma) 20-25% 9. A colonoscopia előnye(i) Mindkettő 10. Kétlépcsős szűrési stratégiához tartozó módszer(ek) Mindkettő 11. Nem tekintjük szájüregi praecancerosus elváltozásnak: fehér szivacsos naevus 12. A colorectalis carcinoma (CRC) kialakulása során a normális nyálkahártya-adenoma-CRC szekvencia kialakulásának időtartama: 10-15 év 13. A mellkas CT szűrésben résztvevők közül nem meszes tüdőelváltozás miatt kiemeltek döntő többsége: nem szenved rosszindulatú tüdőrákban 14. Az epidemiológiai adatok szerint mi befolyásolja leginkább a szájüregi daganatok kialakulását? bizonyos területeken magasabb az előfordulási gyakoriság, ami elsősorban a kultúra által meghatározott életmód jelentőségére utal 15. A tumor-asszociálta antigének elleni autoantitestek vérből történő kimutatása jelenlegi eredmények alapján: alacsonyabb szenzitivitással mutatja ki a tüdőrákot, mint a mellkas CT 16. Az alacsony dózisú mellkas CT segítségével az I-ELCAP vizsgálatban a korai, I.stádiumú tüdőrákok: 80-90%-ban voltak felfedezhetőek 17. A colonoscopos szűrés előnyei, kivéve: nem csökkenti a daganatos halálozást 18. Nagykockázatú polypokra jellemző, kivéve: tubularis adenoma 19. Gyakorisági sorrendben hányadik helyen áll a szájüregi rák az összes szervek daganatai között? harmadik 20. Melyik fehér elváltozás praecancerosis az alábbiak közül? lichen oris 21. Mit jelent a szájüregi daganatok szekunder prevenciója? daganatok, vagy az azt megelőző elváltozások kiszűrését, még panaszmentes állapotban 22. Az évenkénti alacsony dózisú mellkas CT a mellkas röntgenhez képest a tüdőrák halálozást az NLST eredményei szerint: 20%-al csökkenti 23. A mellkas CT szűrési programban résztvevők között a dohányzás leszokás aránya: 14.5% 24.A mellkas alacsony dózisú CT sugárterhelése a hagyományos mellkas CT-hez képest: kevesebb, mint a 20%-a 25. Magyarországon évente hány beteg hal meg vastagbélrákban: kb 5.000 26. A vastagbélrák kialakulása szempontjából nagykockázatú csoport (ok) mindkettő

2.6. gyakorló teszt

1. Melyik a leggyakrabban vaksághoz vezető időskori szembetegség hazánkban? időskori maculadegeneráció 2. Melyik a cukorbetegség miatti vakság megelőzésének legfőbb feladatai? fenti mindhárom 3. Optimális esetben mi hívhatja fel a figyelmet zöldhályog (glaucoma simplex) fennállására? szemfenékvizsgálat 4. Melyik betegség a leggyakoribb vaksági ok gyermekkorban? retinopathia prematurorum 5. Évente hány személy veszti el látását hazánkban? 6000 6. Mely koraszülöttek szemfenéki szűrése kötelező? 30. gesztációs hét előtti születés és/vagy 1250 grammnál kisebb születési súly 7. Kiknek kell felajánlani a látásrehabilitáció lehetőségét? fenti mindhárom lehetőség igaz 8. Szemsérülések elkerülése érdekében védőfelszerelés viselése szükséges: mindhárom fenti esetben 9. A cukorbetegség miatti vakság hány százalékban lenne megelőzhető hazánkban? 90%-ban 10. A dohányzás hányszorosára növeli az időskori maculadegeneráció miatti vakság kialakulásának kockázatát? 2-4-szeres kockázat 11. Melyik tünet jellemző glaucoma simplexre? látóidegfő excavatio

4.1. gyakorló teszt

Mi az elsődleges megelőzés lehetősége a nemi betegségek elkerülésére - szexuális felvilágosítás által nyújtott előírásainak betartása Mit tartalmaz a Szexuális és Reproduktív Jog Chartája - egyenlő jogi lehetőségeket a magánélethez, ezen belül a családalapításhoz, szexuális élethez, megfelelő információhoz Kinek a felelőssége a családtervezés - a társadalomnak legalább akkora a felelőssége, mint a két félnek Hányféle nemi betegséget ismerünk – több, mint 20 félét A nemi betegség tünetei - csípő, fájdalmas érzés vizeléskor és székelésnél, húgycső váladékozása, bőrön hólyagok, sebek Az STF fertőzött embereknek mennyi a gyógyulási esélyük - 16 % Bármilyen szexuális támadás után - kiskorú esetén, ha lehet szülővel, gyámmal vagy valamilyen felnőttel a rendőrségre kell menni bejelenteni, mi történt A becslések szerint világszerte évente hány ember kap el valamilyen nemi betegséget - 330 millió A fogamzásgátlás célja - a terhességet elkerülni Ha családon belül ér egy gyereket szexuális erőszak vagy támadás - szólni kell a tanárnak, vagy az iskolaorvosnak, védőnőnek, felnőttnek, bárkinek a családon kívül, hogy segítsen, mert joga van védekezni, jelentési kötelezettség van Mi határozza meg a fogamzásgátló módszerek hatékonyságát - A Pearl index határozza meg

4.2. gyakorló teszt

Melyik fertőző betegség rizikófaktora a promiszkuitás - hepatitis B vírus-fertőzés Melyik fejlődési rendellenesség megelőzésében játszik a periconceptionalis folsav-pótlás bizonyítottan hatékony szerepet - nyitott gerinc A terminus betöltését követően milyen gyakran indokolt a non stressz teszt - naponta Mennyi a magzati fejlődési rendellenességek aránya az antepartum elhalás eseteiben – 15% Mekkora a tünetmentes bacteriuria terhesség alatti előfordulási gyakorisága - 2-7% Hányadik terhesség héten történik vérvétel az anyai szérum-AFP szint meghatározása céljából – 16. hét Melyik terhességi héten javasolt a non stressz tesztek végzésének megkezdése - 35. terhességi hét Melyik vírusfertőzés esetén kell legnagyobb valószínűséggel súlyos magzati fejlődési rendellenességek kialakulásáéra számítani - rubeola-fertőzés Mikor kerül sor a terhesgondozás során az I. ultrahang-szűrésre - a 11-13. terhességi héten Cukorterheléses vizsgálat esetén mennyi a 120 perces vérvétel esetén az anyai vércukorszint élettani határértéke – 7.8 mmol/l

4.3. gyakorló teszt

Hogy történik leggyakrabban a csecsemő megfertőződése a fogszuvasodást okozó kórokozókkal – az anya nyálával, amely a közösen használt kanálon marad Milyen maradandó károsodás alakulhat ki vírusfertőzés következtében - szájpadhasadék Van-e összefüggés a terhesség lefolyása és a fogágy állapota között - a fogágy gyulladása a koraszülés esélyét növeli Miért szükséges a lokális fluoridprevenció - a fogszuvasodás megelőzése és a remineralizáció elősegítése miatt Mit jelent a primer-primer prevenció - a fogszuvasodást okozó kórokozók anyáról gyermekre történő korai átvitelének megelőzését Milyen körülmények között kell a kismama amalgámtömését eltávolítani - úgy, ahogyan másoknak, de kofferdam izolálás is szükséges Mi játszik szerepet az un. terhességi ínygyulladás kialakulásánál - a hormonháztartás változásai Miért nem helyes a csecsemő táplálása hanyattfekvő helyzetben nagy lyukú cumisüvegből - mert olyan rendellenességek alakulhatnak ki, melyek miatt fogszabályozó kezelésre lesz szükség A magzat növekedéséhez oldódnak-e ki ásványi anyagok a fogakból - nem, mert a fog keményszövetei már nem épülhetnek át úgy mint a csontszövet Miért fontos a szoptatás fogászati szempontból - mert elengedhetetlenül fontos az arc megfelelő fejlődéséhez

4.4. gyakorló teszt

Miért szükséges a terhes anyák fehérjeürítésének vizsgálata - A fehérjeürítés a toxaemia egyik jele, és a korai felismerésével megakadályozható a koraszülés Hány hónapos korban kapnak a gyermekek mumps-morbilli-rubeola oltást - 15 hónapos korban Kékfény-kezeléssel milyen kóros állapot előzhető meg – Magicterus Kiknek, miért javasolt a HPV-oltás - 9-26 éves korú lányok, nők számára, méhnyak-rák megelőzése céljából Koraszülések aránya Magyarországon - 8-9% Rh-inkompatibilitás milyen esetben fordulhat elő - Rh- negatív anya Rh-pozitív újszülöttjénél Miért szükséges a koraszülés szempontjából veszélyeztetett anyák szteroid-kezelése - A magzati tüdő érését serkenti A postpartum depresszió észrevétele milyen szintű prevencióhoz tartozik - szekunder prevenció Kiknek szükséges K-vitamin adagolása - Kizárólag anyatejes táplálásban részesülő csecsemők vérzésének megakadályozására Az újszülöttkori anyagcsere-szűrés melyik szintű prevencióhoz tartozik - Szekunder prevenció

6/1 Gyakorló teszt

Mivel magyarázható a fokozott zöldség-gyümölcs bevitel preventív hatása a mellrák kialakulására a preventív hatást a fitoösztrogén tartalom magyarázhatja Mi a kapcsolat az elhízás és a mellrák rizikó között A születési magas testsúly kétszeres mellrák rizikót jelent a születési kis testsúlyhoz viszonyítva Milyen tanácsot adna a prosztatarák megelőzésére a húsok vonatkozásában nem ajánlott a grillezett, sült gyakori húsfogyasztás Hogy viszonyul a mellrák incidencia a zsírfogyasztáshoz a fokozott zsírbevitel fokozott rizikót jelenthet, de a vizsgálati eredmények ebben a tekintetben nem egyértelműek Melyek azok a növényfajták, amelyek gyakori fogyasztása megelőző hatású a prosztata karcinoma kialakulásában keresztesvirágúak Milyen állati eredetű tápanyagot javasolna a prosztata carcinoma megelőzésére hal, Omega-3 zsírsav tartalma miatt Hogyan kapcsolódik a fokozott zsírbevitel, az elhízás és az ösztrogén szint a fokozott mamma carcinoma rizikóhoz Lehet, hogy nem a magasabb zsírbevitel, hanem inkább az ennek következtében jelentkező elhízás a rizikótényező a fokozott ösztrogén termelés miatt Melyek a leggyakoribb rosszindulatú daganatok prostatarák férfiaknál, mellrák nőknél Milyen tényező befolyásolja leginkább a leggyakoribb rosszindulatú daganatos betegségek előfordulását Genetikai hajlam és táplálkozás Milyen gyakran és hogyan célszerű a Likopen bevitele Heti két alkalommal egy pohár előzetesen felforralt paradicsomlé Hogyan viszonyul a növényi olajok, többszörösen telítetlen zsírsavak bevitele a mellrák incidenciához Az incidencia fordítottan arányos a fogyasztással, azaz védő hatásúnak látszik Milyen vitaminok pótlása lehet megelőző jellegű a prosztata karcinoma kialakulásában E és D vitamin

6/2 gyakorló teszt

1. A kiégési folyamat alábbi fázisai közül melyik tartozik a súlyosabb tünetek közé Deperszonalizáció 2. A három hónapos korig kizárólag szoptatottak arányának csupán 5 %-os növekedésével hozzávetőlegesen mekkora összeg lenne közvetlenül megtakarítható a társadalombiztosítás számára Magyarországon Évente 50-100 millió forint 3. A beteg gyermekeknek szervezett rehabilitációs táborok hatékonyságát illetően mely pszicho-szociális területeken észlelt változásokról számolnak be irodalmi közlések mindegyik 4. A Bátor Tábor Alapítvány rehabilitációs táboraiban a résztvevőknek csak jelképes hozzájárulást kell fizetniük a táborban való részvételért, így a legtöbb család számára hozzáférhető ez a lehetőség HAMIS 5. A szopó mozgás az arc, fogak és beszéd fejlődése szempontjából ideális, a mesterségesen táplált gyermekeknél gyakoribb a fogszabályozási probléma és gyakrabban van szükségük logopédiai kezelésre IGAZ 6. Az emberrel foglalkozó szakmák, így az egészségügyi pálya is magában hordozza az úgynevezett kiégési szindróma veszélyét IGAZ 7. Deperszonalizáció tüneteinek észlelése esetén (Az önérzékelő képesség elvesztése, megszűnik a belső világgal való kapcsolat. Például idegennek érezzük a testüket.) fontos végig gondolni, hogy mi vezetett régebben pihenéshez, és törekedni arra hogy többet pihenjünk, és ez általában elegendő is a gyógyuláshoz HAMIS 8. A nem szoptató anyák körében ritkább a postpartum depresszió HAMIS 9. A kiégési folyamat alábbi fázisai közül melyik tartozik a korai szakasz tünetei közé Személyes igények elhanyagolása 10. Az alábbi gyermekkori megbetegedések közül melyik NEM RITKÁBB a későbbi életkorokban, a legalább három hónapos korukig szoptatott gyermekek körében Pitvari szeptum defektus

6/3 Gyakorló teszt

1. A cigaretta letételét követően mennyi időn belül következik be az első kedvező élettani hatás 20perc 2. Mennyi ideig tart egy-egy sóvárgási hullám 10-15 perc 3. A dohányfüst mennyi rákkeltő anyagot tartalmaz 43 4. A dohányfüst összetevői közül melyik felelős az addikcióért Nikotin 5. Melyek nikotinpótló készítmények mindhárom 6. A leszokást követően mennyi idővel javasolható diéta 6 hónappal a leszokást követően 7. Melyek a viselkedés változás szakaszai Töprengés előtt, töprengés, előkészület, cselekvés, fenntartás 8. Melyek a nikotinfüggés mértékének mérési módjai mindhárom 9. A proaktív telefonos tanácsadás során milyen időközönként konzultálunk a pácienssel hetente 10. Az egészségügyi dolgozók mekkora százaléka dohányzik 40% 11. Mi a tudakozódás jelentősége Mindhárom 12. Kinek ajánlhatjuk a klinikai, minimál intervenciós programot magas motivációs szinttel rendelkező, kevésé cigarettát szívó pácienseknek 13. Melyek a leszokás támogatásának fázisai Felkészülés a cigaretta letételére, Függetlenség napjának kiválasztása, Függetlenség napja, Felkészülés a magas rizikójú helyzetekre, Megküzdés a sóvárgással 14. Melyek a leggyakoribb megvonási tünetek? sóvárgás, fokozódó étvágy 15.Mikor mondjuk hogy elég erős a páciens motiváltság szintje a leszokáshoz?Ha 30 napon belül hajlandó letenni a cigarettát 16.Mennyi az átlagos testsúly gyarapodás?Válasszon ki egyet: 4-5kg 17.A klinikai minimál intervenciónak mi a legnagyobb előnye? az egészségügyi személyzet bármely tagja végezheti, bármilyen szakrendeléshez kapcsolódóan 18. Relapszus után szükség van-e egy új függetlenség napjának kijelölésére Igen

6/4 gyakorló teszt

Mi az univerzális prevenciós programokban alkalmazott legfontosabb készségfejlesztés az életvezetési készségek Mit jelent az univerzális prevenció egy betegségcsoport kialakulásának megelőzése Az interaktivitás jellemzője az univerzális prevenciós programok eseténaz oktató – diák és a diák – oktató irányú információáramlás Az univerzális programok bizonyítottan leghatékonyabb eleme az interaktivitás Mi az információnyújtás szerepe az iskolai prevencióban más programelemekkel együtt eredményes beavatkozás Kik az univerzális prevenció kivitelezésére alkalmas szakemberek pedagógusok Az interaktivitás jellemzője univerzális prevenciós programok esetén az interperszonális kompetencia felhasználása Az univerzális prevenció célja egy betegségcsoport kialakulásának megelőzése Hány foglalkozástól várható eredmény az univerzális programok esetén? minimum 10 Mi az univerzális prevenció visszautasítási készségeinek jelentősége? az asszertivitás növelése Mit jelent az univerzális prevenció?Válasszon ki egyet: az általános populációt célzó beavatkozások

6/5 Gyakorló teszt

Mit értünk terápiahűség (adherencia) alatt A beteg megérti és elfogadja a terápia szükségességét és módját, követi az orvos utasításait és kitart a terápia mellett Válassza ki a helyes megállapítást A terápiahűség különösen rossz a tünetekkel nem járó, de fokozott kockázatot jelentő állapotok tartós gyógyszeres terápiája esetében Mi tartozik a farmakovigilancia tevékenységi körébe A gyógyszer-mellékhatások felismerése, jelentése, összegyűjtése, elemzése, különböző intézkedések útján történő megelőzése Válassza ki a helyes megállapítást A nátha elleni orrcseppek tartós használata súlyos orrdugulást okozhat Válassza ki a helyes megállapítást A gyógyszer iránti allergia ellenjavallata a gyógyszer alkalmazásának Válassza ki a helyes megállapítást Az adherencia hiánya súlyos következményekkel és jelentős költséggel jár Válassza ki a helyes megállapítást Gyógyszerkölcsönhatás eredményezheti a gyógyszer hatékonyságának csökkenését Válassza ki a helyes megállapítást Az étrendkiegészítők esetében nem történtek a hatásosságukat és biztonságos alkalmazásukat igazoló klinikai vizsgálatok Válassza ki a helyes megállapítást A paracetamol napi adagja nem haladhatja meg a 4 g-ot Melyik tényező NEM járul hozzá az idős betegek gyakori gyógyszerszedési hibáihoz (rossz compliance) a gyógyszerésznek a gyógyszer bevételére vonatkozó tanácsai

Téma 9.- II/1 Gyakorló teszt

1. Mi a relatív többlethalálozási hányados a többlethalálozás osztva a tényleges halálozással 2. Mi jellemző a leíró epidemiológiára a betegségek és kockázati tényezők gyakoriságával foglalkozik 3. Hány év volt Magyarországon a születéskor várható élettartam nőknél 2010-ben 78 4. Mi az elkerülhető halálozás bizonyos betegségek miatt bekövetkező halálozás, amely a gyógyító-megelőző ellátás időben történő igénybe vételével megelőzhető 5. Mit jelent az incidencia fogalma adott populációban adott időtartam alatt előforduló új esetek gyakorisága 6. Mi jellemző a relatív kockázatra az exponált és a nem exponált csoportban megfigyelt incidencia arányszámok hányadosa 7. Melyik az a betegség, melynek mutatói nemzetközi összehasonlításban nem kedvezőtlenek Magyarországon Asthma 8. Mennyi volt Magyarországon a csecsemőhalálozás értéke 1000 újszülöttre 2010-ben 5,1 9. Mennyivel magasabb a dohányzás gyakorisága Magyarországon a férfiak, mint a nők körében 10% 10. Hogyan változott a tbc morbiditása Magyarországon 1970 és 2010 között csökkent, az utolsó években nőtt

Téma 9- II/2 Gyakorló teszt

A primer prevenció része, kivéve a fokozott betegségtudat elkerülése érdekében végzett tevékenység Primer prevenciós tevékenység, kivéve HPV szűrés A vesebetegés szűrése a háziorvosi praxisban az alábbi módszerekkel, izotópos renographia A háziorvos közreműködik a népegészségügyi szűrővizsgálatokban, jelenleg az alábbiakban (2 helyes válasz) - méhnyakrák szűrése kolposzkópia és cytologia segítségével 25-60 éves kor között, 3 évente, 45-65 év között emlőrák-szűrés mammographia segítségével 2 évente Kardioovascularis kockázati tényező, kivéve a testsúly-csökkenés OGTT javasolt az alábbi esetekben, kivéve 35 éve feletti kor Speciális prevenciós tevékenység során, az alapszintű egészségnevelés elemei 21-40 éves kor között, kivéve a csontritkulás megelőzésének fontossága, lehetőségei Primer prevenciós tevékenység a terhesgondozásban való részvétel A gondozási tevékenység elemei kivéve a gondozási csoportok összevonása

Téma 9.-II/3 Gyakorló teszt

A XVIII. Században Sárospatakon már tanítottak az iskolai egészségnevelésről IGAZ Várandós anyák gondozásával nem a védőnő, hanem a szülésznő foglalkozik HAMIS Családgondozást a védőnő nem végez csak az orvos HAMIS Területi védőnői feladatok végzéséhez nincs szükség felsőfokú végzettségre HAMIS A védőnő Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadást legalább havi 1 alkalommal, minimum 2 órában kell tartania HAMIS A védőnő nem vesz részt az egészségoktatásban az iskolai képzés során, csak a pedagógus HAMIS A védőnő a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatai: a testsúlymérés, testmagasság mérés alsóvégtagok megtekintése, emlők megtekintése, estleges tapintásos vizsgálata, vizeletvizsgálat, vércukorvizsgálat IGAZ Az iskolákban a védőnőnek önálló feladtai nincsenek, csak az orvosnak HAMIS A védőnő 1, 3 és 6 hónapos korban köteles ellenőrizni a pszichomotoros és mentális fejlődést, érzékszervek működését IGAZ A védőnő várandós anyák részére tartott tanácsadást legalább heti 1 alkalommal, minimum 2 órában kell végeznie IGAZ

Téma 9-II/4 Gyakorló teszt

Milyen közreműködői feladatai vannak a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnak kockázatbecslés Melyek tartoznak a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat önálló feladatai közé az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás Mit értünk megterhelésen a szervezetet ért hatások és ezek kapcsán a szervezetben lezajló belső változások összegét jelentik Melyek taroznak a biológiai kóroki tényezők közé gombák Mi az igénybevétel 1. az összmegterhelés és a szervezet válaszának hatásai közötti interakció 2. a megterhelések hatására bekövetkező (egyénenként változó mértékű) funkcióváltozások összege Mi a különbség a foglalkozás-egészségügy és az üzemorvoslás között A foglalkozás-egészségügy zömében megelőzéssel és kisebb hányadában gyógyítással jellemezhető Milyen törvény szabályozza a foglalkozás-egészségügyet 1993. évi XCIII-as törvény a munkavédelemről (Mtv) Milyen feladatai vannak a foglalkozás-egészségügyi szakellátóhelyeknek munkanélküliek beiskolázás előtti és a munkaközvetítés előkészítése keretében történő szakmai alkalmasság vizsgálata Melyek taroznak a biológiai kóroki tényezők közé gombák

Téma 10- III./2 Gyakorló teszt

1.Hogyan változik a beavatkozás és a betegmotiváció lehetősége a kialakult betegség előrehaladtával a beavatkozás lehetősége egyre csökken, míg a beteg egyre inkább hajlandó részt venni a különböző szintű szűréseken 2.Mi tartja vissza a pácienseket a szűréseken való részvételtől Mindegyik 3.Mik a csoportos betegtájékoztatás előnyei a páciens szempontjából Azonos tulajdonsággal rendelkező emberek (kor, nem, foglalkozás, betegség,) nyitottabbak az azonos problémára, több szempontból, nagyobb mélységben lehet egy témát megbeszélni 4.Pozitív eredménnyel zárult primer szűrés esetén alkalmazhatunk-e primer prevenciót Nem, mert a primer prevenció célja a betegség kialakulásának megakadályozása, tehát elkéstünk vele

Téma 10-III./3 Gyakorló teszt

1.Az egészségnyereség részei egészséges életévek, az életminőség, elkerülhető korai halálozás 2.Közegészségügyi következményei a hátrányos helyzetűek kiesésének a szűrés-megelőzésből Nagyobb fertőzésveszély, élősködők terjedése, az akut ellátásra fordított kiadások növekedése 3.Hátrányos helyzetű páciens az a természetes személy, aki az állapotának megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat valamilyen okból nem vagy korlátozott mértékben tudja igénybe venni 4.A hátrányos helyzet kialakulásának okai Mindegyik 5.A hátrányos helyzet következménye az egészségügyi ellátásban, ezen belül a szűrés-megelőzésben Romlik az elérhetőség és az igénybevehetőség 6.Mivel támogathatjuk a hátrányos helyzetű népcsoportok bevonását a szűrés-megelőzésbe Információátadás, egészségkoalíciók működtetése, lakóhelyi társadalmi összefogás a motiváció, az elérhetőség, az igénybevehetőség biztosítására

Téma 11- XII:fejezet Gyakorló teszt 1. Mit nevezünk munkahelyi egészségfejlesztésnek „ A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a munkavállalók, és a társadalom valamennyi olyan közös tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség és jól-lét javítására irányul. A cél eléréséhez három eszközrendszer együttes alkalmazása szükséges – A munkaszervezet javítása – Az aktív dolgozói részvétel biztosítása és támogatása – Az egyéni kompetencia erősítése .” 2. Milyen mértékben határozza meg az egészségi állapotot az életmód-tényező 55-75%-ban 3. Mi a prevenció A prevenció azon törekvések összességét jelenti, amelyek az egészség fejlesztését, megőrzését, illetve egészségkárosodás esetén az egészség mielőbbi visszaállítását, valamint a károsodás további súlyosodásnak kivédését szolgálják 4. Melyek a fő egészségdeterminánsok Válasszon ki egyet vagy többet: fizikai környezet társadalmi környezet egyéni sajátosságok 5. Melyik a leghatékonyabb prevencióforma primer (elsődleges) 6. Sorolja fel a munkahelyi egészségfejlesztés fontos lépéseit minősítési eljárás, vállalati politika, személyzeti munka és munkaszervezés, tervezés, szociális felelősség, megvalósítás, kiértékelés


QR Code
QR Code Preventív medicina (generated for current page)