Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Szerves kémia

Általános leírás a tárgyról

 • szerves kémia alapjainak elsajátítása (reakció mechanizmusok, előállítások, felhasználások, stb.)
 • logikus gondolkodás, főleg szigorlaton derül ki, ha valaki nem érti, csak bemagolta
 • előadás anyaga előre fent van az intézet honlapján, ami kinyomtatható és az elhangzott információkkal kiegészíthető
 • évközben 1 ZH, ha nem sikerül pót ZH-t kell írni
 • kéthetente 1 gyakorlat (6 óra) ill. kéthetetnte 1 szeminárium (1,5 óra)
 • a gyakorlatokra az adott preparátumból és a hozzá tartozó előadásanyagból beugró van
 • Vizsgákon beugró van, ami elég nehéz szokott lenni (kevés idő, sok kevés pontot érő, de amúgy rutinból többnyire megoldható feladat). 27 pontból 16 pont teljesítése a minimum, de néha lejjebb viszi (többnyire max. 1 ponttal) a határt az igazgató úr. Ha ezen valaki átment, 2 tételt kell húznia, amiből szóban felel (általában Mándity tanár úrnál). A bukások több mint 95 %-a a beugrón történik.
 • A gyakorlati jegyet a ZH és a preparátumjegyek súlyozott átlaga adja (70%: ZH, ez nem lehet elégtelen; 30%: preparátum jegyek).
 • Az előadások látogatása kötelező, Krajsovszky tanár úr minden alkalommal katalógust tart. Hogy mennyire hasznosak ezek az órák, a vélemények megoszlanak róla, és természetesen az előadótól is függ.
 • Rendszeres tanulás szükségeltetik, különben nehéz lesz felkészülni ZH-ra, vizsgákra.
 • Szokott lenni ZH előtt konzultáció, amely meglehetősen hasznos, jól van megtartva.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon 3. szemeszter: GYSZKSZKE1M (5 kredit); GYSZKSZKG1M (5 kredit) / 4. szemeszter: GYSZKSZKE2M (5 kredit); GYSZKSZKG2M (4 kredit)
előfeltétele 3. szemeszter: Általános és szervetlen kémia II., Analitikai kémia (kvalitatív), Bevezetés az eü. informatikába II. / 4. szemeszter: Szerves kémia II., Szerves kémia (gyakorlat) II.
típus előadás és gyakorlat
intézet Szerves Vegytani Intézetet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/orgchem/hu/
oktatási felelős Dr. Mándity István
elérhetősége [email protected]
számonkérés típusa év közben 1 db írásbeli ZH mindkét félévben (2 db pót ZH)
jegymegajánlás/tanulmányi verseny Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny, szigorlaton beugró alól mentesség min. 60% elérése esetén
félévek száma 2
vizsga típusa 3. szemeszter: szóbeli kollokvium; 4. szemeszter: szóbeli szigorlat
nehézség nehezen elsajátítható tárgy
ráépül 4. szemeszter: Analitikai kémia (kvantitatív gyakorlat) II., Analitikai kémia (kvantitatív) II., Biokémia I., Szerves kémia II, Szerves kémia (gyakorlat) II., Szakmai gyakorlat I. / 5. szemeszter: Biokémia II., Biokémia (gyakorlat) II., Gyógyszerészi kémia I., Gyógyszertechnológia I., Kolloidika II.

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
 • Antus S, Mátyus P: Szerves kémia (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005)
 • a többi anyag hozzáférhető az intézet honlapján
Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek
 • Nyitrai J, Nagy J: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához (MKE Kiadó, 1998)
 • Zsigmond Á, Mastaril A, Notheisz F: Szerves kémiai gyakorlatok (JATEPRESS, Szeged, 2003)
Idegennyelvű irodalom
 • Jones M: Organic Chemistry, W CD-ROM 3rd Ed. XXXVI. 1323 p. Norton and Co., 2005. (ISBN 978-0-393-92408-4)
 • Solomons TW Gr, Fryhle CB: Organoc Chemistry 9th Ed. Wiley & Sons, 2007. (ISBN 978-471-68496-1)

QR Code
QR Code Szerves kémia (generated for current page)