Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Egyes szervek vérellátása I.

 • 2012. 11. 5.
 • Előadó: Dr. Toszt Hilda

Agy

Obligát aerob szerv: csak aerob körülmények között, csak glukózt tud felhasználni. 3-4 s alatt eszméletvesztés, 3 perc alatt reverzibilis, 5 perc alatt irreverzibilis sérülések vérkeringés nélkül.

 • Súly= 1400 g
 • CBF= 850-1000 ml/perc
 • AVDO2= 60 ml/l

[O2]artériás=200 ml/l [O2]vénás=150 ml/l

A. carotis interna: 2*350 ml/perc = 700 ml/perc; A. vertebralis: 2*75 ml/perc = 150 ml/perc. Az aa. Vertebrales elenyésző mennyiségű vért hoz, ezért az agy vérkeringése az aa. Caroticaetól függ. Az agy vénái a durakettőzetekben elhelyezkedő sinusok, ezeket a durakettőzet kifeszítve tartja, így nem tudnak kollabálni. Sérülésükkor légembólis veszélye áll fent. Az agynak nyirokkeringése nincs. Az ereknek szimpatikus, noradrenerg beidegzése van. α1-receptorral működik, aminek olyan kicsi az affinitása, hogy fiziológiás körülmények között nem aktiválódik. A trigeminus a nagy artériákat érzően beidegzi.

Kapillárisok

Szoros endothel alkotja a falaikat. Ennek jellegzetességei:

 • Vastagabb sejtek
 • Tight junction a sejtek között, ami kizárja a paracelluláris transzportot.
 • Sok mitokondriumot tartalmaznak, ami az aktív transzport (másodlagosan aktív transzport) jelentőségét mutatja.
 1. A K+ ionok másodlagosan aktív transzporttal a vér felé transzportálódnak; így az agyi interstitiumban csak 2,5 mmol a K+ koncentráció.
 2. A vér felé Na+ - Cl- kotranszporter, míg az agyi interstitium felé Cl- csatorna van. Így a kloridionok szekretálódnak az agyi interstitium felé.
 3. A luminális felszínen megtalálható monoamino-oxidáz megakadályozza a katekolaminok bejutását az agyba.
 4. Az aquaporin átengedi a vizet.
 5. Glut-1 transzporterek beengedik a glukózt.
 6. Bázikus aminosav-transzporter
 7. Multidrog-rezisztencia-transzporterek védik az agyat az epesavas sóktól és epefestékektől.

A liquorgát, a plexus choroideus transzportjai:

 • A Na-K ATP-áz nem az interstitium felé helyezkedik el, hanem a liquortér felé! K+-t transzportál az interstitium felé.
 • A sejteknek nagyon erős karboanhidráz aktivitása van, ami CO2-ből és vízből szénsavat készít. A bikarbonát-ion kimegy a liquorba.
 • A tight junctionok nem olyan erősek itt, így a víz paracelluláris transzportja megengedett.

A cerebrospinális folyadék eltér az interstitiumtól (ábra). A liquor mennyisége ~120 ml. Naponta 400-500 ml liquor termelődik → naponta többször újratermelődik. A liquor képződése független a nyomástól. A felszívás hajtóereje a kolloid ozmotikus nyomás, ezért a felszívás mértéke függ a liquor nyomásától. A liquor szerepe az agy súlyának csökkentése (Minden vízbe mártott test… Archimedesi törvények). Pótolja a nyirokkeringést. „Lengéscsillapító” szerepe is van.

A vér-agy gát

Nem teljes egészében az astrocyták hozzák létre, a fő tényező az agyi kapillárisok endothelje. Az astrocyták nyúlványai alárendelt tényezők. Fejlődése az első életévben fejeződik be (hemolízis → bilirubin → agykárosodás csak az első életévben / foetalisan). Hypoxiára érzékeny. A vér-agy gát egyik feladata a K+ eltávolítása. Az agyi tevékenység során repolarizációkor K+ ionok jutnak az interstitiumba. Feldúsulásuk a sejtek depolariációjához vezetne. A vér-agy gáton kívül eső szervek a circumventricularis szervek. Ezek vagy szekréciót végeznek, vagy kemoreceptorok. (könyv)

Agyi átáramlás: Az agyon átáramló teljes vérmennyiség nem változik fiziológiás körülmények között. Az egyes területek vérellátása különböző agyi aktivitás hatására azonban változhat.

Szabályozása:

1. Mechanikai - Csontos tokban helyezkedik el, aminek a térfogata nem változik.

Az agy térfogata kb. 1550 ml. Monroe-Kelly elv: az egyik összetevő megváltozásakor a többi tényező is változik. Térfogatnövekedés (pl. intracranialis vérzés) nyomásnövekekedést okoz, ami az erek kompressziójához vezet. Ennek következménye hipoxia, valamint a CO2 parciális nyomásának emelkedése (hyperkapnia). Ez a kardiovaszkuláris központot aktiválja (presszor központ), így a vérnyomás átmeneti emelkedéséhez vezet, ami biztosítja az átáramlást. A magas vérnyomás azonban aktiválja a magas nyomású baroreceptorokat, ami a depresszor központot ingerli. A depresszor központ nem tudja gátolni a presszor központot, de a vaguson keresztül lassítja a szívet. Így a vérnyomás és szívfrekvencia egymással ellentétesen változik.

2. Autoreguláció

Az agyi ereknek igen erős miogén aktivitása van, így az átáramlás lényegében nem változik a nyomással. A CO2 parciális nyomása viszont erősen befolyásolja az átáramlást (hiperkapniában nő, hipokapniában lecsökken).

3. Idegi szabályozás

Az érfalakban α1 adrenerg receptorok vannak, amik az autoregulációs tartomány beállításában játszanak szerepet. Hypertoniában az autoregulációs sáv a magasabb nyomások felé tolódik el.

4. Kémiai tényezők

A lokális keringésszabályozás itt is aktív. Az oxigén parciális nyomásának csökkenése, a hiperkapnia, a pH csökkenése, az extracelluláris K+ emelkedése, az adenozinkoncentráció emelkedése vazodilatátor hatásúak.

5. Egyéb

A neuronok képesek NO-t termelni, ami vazodilatátor hatású. Az astrocyták képesek neurotranszmitter felvételére. Ennek hatására (leginkább glutamát) vazodilatátor hatású arachidonsav-származékokat, epoxidokat termel.

A szív

Általános jellemzők:

 • Szív súlya: 300 g
 • Átáramlás a coronariákon: 180-300 ml/perc
 • AVDO2= 120 ml/l (igen magas érték)

A coronariák átáramlása a mindenkori perctérfogat ~5%-a.

Oxidatív körülmények között mindent képes bontani. Anaerob körülmények között csak anaerob glikolízisből tudja fedezni az energiafelhasználását. Kapilláris-ellátottsága rendkívül nagy (2500-4000/mm2 a nyitott kapillárisok száma, 10x az aktív vázizoménak), de az artériák végartériák, nincs anasztomózis! Az elzáródott szakasz által ellátott terület keringése elégtelen, ~8%.

Szabályozás

1. Mechanikai

Az erek működő, kontracháló izomban helyezkednek el. Kontrakció alatt az erek átáramlása csökken, mert kompresszió alatt vannak. Így a szívben a vérellátás aszívciklussal együtt ciklikusan változik. TMP= piv – pev

 • Izometriás kontrakció TMP=80 Hgmm – 81 Hgmm = -1 Hgmm
 • Maximális ejekció TMP=120 Hgmm – 85 Hgmm = 35 Hgmm
 • Csökkent ejekció TMP=110 Hgmm – 85 Hgmm = 25 Hgmm
 • Izometriás relaxáció TMP=100 Hgmm – 5 Hgmm = 95 Hgmm
 • Gyors telődés TMP = 95 Hgmm – 8 Hgmm = 87 Hgmm
 • Lassú telődés TMP = 90 Hgmm – 9 Hgmm = 81 Hgmm

QR Code
QR Code Egyes szervek vérellátása I. (generated for current page)