Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Biofizika

Általános leírás a tárgyról

 • Két féléves tárgy, a második félév vége szigorlattal zárul.
 • Gyakorlat tartozik az előadásokhoz.
 • A félévi vizsga a gyakorlatvezetőnél történik.
 • Nehéz, de abszolút logikus alapozó tárgy, a későbbiekben a műszeres ismereteknek sokszor hasznát tudod majd venni (fizikai kémia, analitika, kolloidika, kémiai technológia).
 • Az év közbeni zh-k adják a gyakorlati jegyet, aminek megszerzése feltétel a vizsgán való részvételhez.
 • Mindkét vizsgán fontos, hogy a gyakorlattal legyél nagyon képben, emellett értsd is az anyagot, ne csak bemagold. Főleg szigorlaton derül ki, ha nem érted. Jó tudni, hogy néhányan szeretnek kérdezni középiskolás tananyagot is (Newton-törvények gyakran szedik az áldozataikat szigorlaton).
 • Előadótól függően az előadások meglepően segítőkészek és hasznosak is tudnak lenni, de amúgy nem szoktak katalógust íratni.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon GYFIZBIF***
típus 2 óra előadás, 3 óra gyakorlat
intézet Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
intézet honlapja http://biofiz.sote.hu/
oktatási felelős Dr. Voszka István
elérhetősége [email protected]
számonkérés típusa év közben 6. és 11. héten zh (többnyire)
félévek száma 2 félév
vizsga típusa I. félév: kollokvium, II. félév: szigorlat
nehézség nehéz, de logikus tárgy

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
 • Damjanovich-Fidy-Szöllősi: Orvosi biofizika (elméleti tankönyv)
 • Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (gyakorlati jegyzet)
 • Az előadások anyagát megtalálod az intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu/index.php?p=oktatas&mid=2

További segédanyagok

Gyakorlat

 • 2 féléves gyakorlat
 • heti 2 óra
 • összesen 15 gyakorlat/félév
 • minden gyakorlatról jegyzőkönyvet kell írni
  • a jegyzőkönyvekhez szükséges a milliméterpapír (de ezt a helyszínen adnak)
   • sima
   • „féllogos” (egyik tengely logaritmált)
   • „kétlogos” (mindkét tengely logaritmált)
 • a gyakorlati jegyet a félév közben írt két zh átlaga adja
 • 4 gyakorlati terem áll az intézet rendelkezésre, ezért a 15 gyakorlatot négyes egységekre (ciklusokra) osztották fel. Ez a pótlásokat nehezíti meg, mert csak a ciklus végéig lehet az elmaradt mérést pótolni vagy a félév végén egy, a tanszék által megadott időpontban.

QR Code
QR Code Biofizika (generated for current page)